Σήμερα Τετάρτη 15 Μαΐου , συνήλθε σε Γενική Συνέλευση ο Σύλλογος Αγώνας Ζωής .
Μετά τον απολογισμό του παρελθόντος Δ.Σ. και αφού είχε διαπιστωθεί απαρτία ,διεξήχθησαν οι αρχαιρεσίες ανάδειξης του νέου Δ.Σ.

Περισσότερα…