«Με στόχο τη βέλτιστη ογκολογική φροντίδα», την

καλύτερη ενημέρωση όλων εμπλεκόμενων στην ογκολογική περίθαλψη φορέων, αλλά και την αποτύπωση του έργου και των προοπτικών της Εθνικής Πλατφόρμας All.Can Greece διεξήχθη webinar στις 16 Δεκεμβρίου.

Περισσότερα…