Ο σύλλογος μας την Παρασκευή 21/12/2018 και το Σάββατο 22/12/2018 βρέθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου με ένα μικρο Bazaar για την οικονομική του ενίσχυση, Ευχαριστούμε πολύ τον Nicola Gabriel και τον Δήμο Καρπενησιου που μας συμπεριέλαβαν στις εκδηλώσεις τους.

Στις 4 Δεκεμβρίου 2018 υπογράφτηκε μεταξύ της Προέδρου του συλλόγου κ. Μουλιανίτη-Κοντοκώστα και του Διοικητη του Γ.Ν. Καρπενησίου κ. Κουταλιανού η μεταβίβαση ακινήτου (οικία) με τη μορφή δωρεάν παραχώρησης, κληροδότημα του Γ.Ν Καρπενησίου στην διάθεση του συλλόγου μας για την εκπλήρωση των σκοπών του. Έτσι περιήλθε στο σύλλογο ενα οίκημα στην περιοχή του Καρεα, το οποίο χρήζει ανακαίνισης και σκοπός είναι η διαμονή των ασθενών και των συγγενών αυτών κατά τη διάρκεια των θεραπειών τους στην Αθήνα. Για το λόγο αυτό θα γίνουν συντονισμένες προσπάθειες και δράσεις συλλογής χρημάτων, οι οποίες θα χρησιμεύσουν για την ανακαίνιση του σπιτιού.