Ως Στόχοι του Συλλόγου Εθελοντών Ν. Ευρυτανίας κατά των Νεοπλασματικών Ασθενειών «Αγώνας Ζωής» τίθενται οι ακόλουθοι:

  • Η επαρκής ενημέρωση της κοινής γνώμης πάνω στο ζήτημα της πρόληψης, της διάγνωσης και της θεραπείας για τον καρκίνο.
  • Η ψυχολογική και συναισθηματική υποστήριξη των άμεσα και έμμεσα εμπλεκομένων με τη νόσο.
  • Η ανάπτυξη συνεργασίας με αντίστοιχους Συλλόγους τόσο σε πανελλαδικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο αποσκοπώντας σε μια από κοινού προσφορά όσον αφορά στην έρευνα για την αντιμετώπιση του καρκίνου.
  • Η δημιουργία μιας κοινότητας μέσα στην οποία προσφέρονται ευκαιρίες για συζήτηση με σκοπό την καλλιέργεια ενός κλίματος εξωστρέφειας στο πλαίσιο μιας κοινωνίας απαλλαγμένης από το στίγμα του καρκίνου.