Όραμα του Συλλόγου Εθελοντών Ν. Ευρυτανίας κατά των Νεοπλασματικών Ασθενειών «Αγώνας Ζωής» αποτελεί η απομυθοποίηση της έννοιας «καρκίνος», η ένταξή της στην καθημερινότητα όλων μας δίχως να συνοδεύεται από προκαταλήψεις και «ταμπού» και η καλλιέργεια της πεποίθησης ότι ο καρκίνος είναι μία συνηθισμένη νόσος η οποία στην εποχή μας είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί και να ιαθεί .