Σύμφωνα με την Ελληνική Ομοσπονδία Μη Κυβερνητικών Οργανισμών με τον όρο “εθελοντισμός” εννοείται “η πρόθυμη δέσμευση ενός ατόμου να εργαστεί χωρίς αμοιβή για ένα καθορισμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα για το γενικό καλό της κοινωνίας”.

Σε περίπτωση που θα ήθελες να υποστηρίξεις το έργο του Συλλόγου Εθελοντών Ν. Ευρυτανίας κατά των Νεοπλασματικών Ασθενειών«Αγώνας Ζωής», έλα μαζί μας ως εθελοντής!

Η εθελοντική δράση λαμβάνει τις ακόλουθες μορφές:

Εθελοντισμός στο γραφείο ο οποίος αφορά σε απλή διοικητική υποστήριξη και περιλαμβάνει:

  • Υποστήριξη του τηλεφωνικού κέντρου.
  • Καταχωρήσεις στοιχείων στη βάση δεδομένων.
  • Ενημέρωση του κοινού, δια τηλεφώνου ή δια ζώσης, σχετικά με τη δράση του Συλλόγου μας.

Οι ημέρες και οι ώρες απασχόλησης των εθελοντών στο γραφείο του Συλλόγου γίνεται κατόπιν συνεννόησης μεταξύ των εθελοντών και του Συλλόγου.

Εθελοντισμός κατά τη διάρκεια υλοποίησης των εκδηλώσεων, δράσεων και ενημερωτικών συναντήσεων του Συλλόγου : Ο Σύλλογός μας πραγματοποιεί ποικίλες εκδηλώσεις με στόχο την ενημέρωση της κοινής γνώμης σχετικά με τη νόσο του καρκίνου με αποτέλεσμα η συμβολή των εθελοντών όσον αφορά στο πρακτικό τμήμα της υλοποίησης των εκδηλώσεων αυτών να κρίνεται πολύ σημαντική.