Γίνομαι Μέλος του Συλλόγου “Αγώνας Ζωής”, ανήκω στην οικογένειά του, υποστηρίζω το έργο του!

Εάν επιθυμείτε να γίνετε Μέλος του Συλλόγου και να υποστηρίξετε ενεργά τη δράση του, είναι απαραίτητο να προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες:

  • Συμπληρώνετε την αίτηση εγγραφής Μέλους.
  • Καταβάλλετε στο Ταμείο του Συλλόγου εφ’ άπαξ εισφορά 15 ευρώ για δικαίωμα εγγραφής και τακτική εισφορά 5 ευρώ ετησίως.

Οι κάτοχοι κάρτας ανεργίας, οι φοιτητές και οι κοινωνικά ευπαθείς ομάδες απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής οικονομικής εισφοράς.

Ως Μέλος του Συλλόγου μας δικαιούστε:

  • Να συμμετέχετε στις Γενικές Συνελεύσεις
  • Να λαμβάνετε μέρος στις εκλογές για ανάδειξη των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Να θέτετε υποψηφιότητα για Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Να ψηφίζετε στις Γενικές Συνελεύσεις, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με κάθε θέμα που αφορά στη δράση του Συλλόγου και τίθεται προς ψήφιση.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!